تحلیل شرایط بازار ماهی هوور ( skipjack ) در ایران و جهان

سعید بزرگی - صادر کننده محصولات کشاورزی