همه راه‌های اشتباه حمل و نقل همگانی در اصفهان/ در شهر اصفهان خطوط بی آر تی نداریم

همه راه‌های اشتباه حمل و نقل همگانی در اصفهان/ در شهر اصفهان خطوط بی آر تی نداریم

 در شهر اصفهان خطوط بی آر تی به معنای واقعی نداریم، خطوط مترو در زیر زمین هم با رغبت کم مردم مواجه است، در حالی که تراموا یکی از شیوه های بسیار مناسب و در عین حال مغفول حمل و نقل همگانی در این شهر است.